Dosarul cerut de ITM pentru Securitate si Sanatate in Munca

SERVICII DOSARUL SSM
Baza decizionala SSM
Documente specifice
Fise tehnice pentru substante periculoase
Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
Planul de prevenire si protectie
Instructiuni proprii
Tematici de instruire
Documentatie tehnica pentru lucrari speciale
A. BAZA DECIZIONALA SSM
Va consiliem la intocmirea urmatorelor decizii:
Decizie numire conducator de munca;
Decizie desemnare serviciu extern prevenire si protectie ( sau numire lucrator desemnat);
Decizie durata de instruire;
Decizie persoane responsabile cu acordarea primului ajutor, interventie si evacuare.

B. DOCUMENTE SPECIFICE SSM
Intocmim urmatoarele documente prevazute de legislatia SSM:
Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
Normativ intern de acordare echipament individual de protectie;
Proces verbal de acordare echipament individual de protectie;
Registru evidenta accidente usoare;
Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM;
Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare interventie; evacuari si prim ajutor;
Reguli proprii pentru aplicarea normelor de SSM;
Registru evidenta accidente de munca;
Normativ de acordare materiale igienico-sanitare;
Proces verbal predare materiale igienico-sanitare;
Registru evidenta incidente periculoase.

C. EVALUAREA RISCURILOR
In calitate de evaluatori de riscuri intocmim evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca respectiv, executant, sarcina de munca, mijloace de munca si mediu de munca pe posturi de lucru.

D. PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE
Intocmim planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor, compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta masura, aplicat corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii.

E. ELABORAREA DE INSTRUCTIUNI PROPRII
Acordam asistenta in elaborarea de instructiuni proprii, pentru completarea sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinind seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea dumneavoastra.

F. ELABORAREA DE TEMATICI DE INSTRUIRE
Elaboram urmatoarele documente privind instruirea lucratorilor:
Plan de instruire-testare;
Fisa de testare introductiv generala;
Tematica instruire introductiv generala;
Tematica de instruire la locul de munca (pentru fiecare post de lucru);
Tematica de instruire periodica;
Fisa de instruire colectiva;
Fisa de testare anuala.

G. ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU LUCRARI SPECIALE
In situatia in care in cadrul societatii dumneavoastra se efectueaza lucrari speciale, va sprijinim prin intocmirea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor ce necesita masuri speciale de siguranta.

H. INTOCMIREA FISELOR TEHNICE PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE
Daca in societatea dumneavoastra se folosesc substante periculoase va sprijinim prin intocmirea fiselor tehinice si transmiterea acestora catre ITM si ISU. De asemenea, intocmim si planul de evacuare a substantelor si materialelor periculoase.

I. EVIDENTIEREA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC
In situatia in care in societatea dumneavoastra exista zone cu risc ridicat si specific, tinem evidenta acestor zone si permitem accesul, doar lucratorilor ce si-au insusit instruirile adevate.

Protectia Muncii – Definitie

tata-consult-logo2Sanatatea și securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitați având ca scop asigurarea conditiilor optime în desfașurarea procesului de munca, apararea santatii, integritații corporale si vieții lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca.

Procedurile si standardele de securitatea muncii definesc un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de munca. Activitatea de prevenire si protecție are ca scop asigurarea unor condiții de munca optime, prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul persoanelor angrenate in activitati lucrative si adaptarea la progresul știintei si tehnicii. Citeste in continuare

SSM – Indicatoare de securitate

Semnalizarea cu privire la securitatea si sanatatea in munca este o obligativitate a fiecarui agent economic. In acest sens, exista mai multe modalitati de semnalizare, in functie de necesitatea dumneavoastra.

tata-consult-ssm-indicatoareConform legislatiei in vigoare (H 971/2006) signalistica pentru securitate / sanatate in munca se imparte in mai multe categorii dupa cum urmeaza:

– indicatoare de interzicere protectia muncii;

– indicatoare de avertizare protectia muncii;

– indicatoare de obligativitate protectia muncii; Citeste in continuare

SSM – Securitatea si Sanatate in Munca – Protectia Muncii

O necesitate pe care legea o face obligatorie .
In general angajatorul sau angajatul interpreteaza protectia muncii ca o formalitate, rezumandu-se la semnarea unor fise de instruire. Angajatorul sau angajatul nu ia in calcul importanta acesteia tata-consult-ssm0in unele domenii de activitate prin folosirea echipamentelor de protectie cat si prin protejare.

Activitati dedicate serviciilor de protectie a munii – SSM – Securitatea si Sanatate in Munca:

1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; Citeste in continuare