Protectia Muncii – Definitie

tata-consult-logo2Sanatatea și securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitați având ca scop asigurarea conditiilor optime în desfașurarea procesului de munca, apararea santatii, integritații corporale si vieții lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca.

Procedurile si standardele de securitatea muncii definesc un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de munca. Activitatea de prevenire si protecție are ca scop asigurarea unor condiții de munca optime, prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul persoanelor angrenate in activitati lucrative si adaptarea la progresul știintei si tehnicii. Citeste in continuare

Legea 319/2006 – securitatea şi sănătatea în muncă

legeLEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă (actualizată până la data de 1 februarie 2014*).
Data intrarii in vigoare: 01 Octombrie 2006
Forma consolidata valabila la data de 16 Noiembrie 2016
Prezenta forma este valabila incepand cu data de 01 Februarie 2014, pana la data de 16 Noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.
(2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea Citeste in continuare